12 VOOR A12

In afwachting van structurele maatregelen op lange termijn vraagt Groen om de volgende maatregelen onmiddellijk te nemen. Deze kunnen snel en makkelijk uitgevoerd kunnen worden, zonder een duurzame oplossing op langere termijn in de weg te staan.

1)    Maak de kruispunten veiliger
2)    Meer preventie ter voorkoming van dodehoekongevallen
3)    Aanleg van ontbrekende voetpaden
4)    Duidelijke en veilige fietspaden
5)    Degelijke busbanen met veilige opstapplaatsen
6)    Verlaag de snelheid
7)    Degelijke en veilige afritten van A12 naar N177
8)    Parkeerbeleid
9)    Geluidswerende schermen op viaduct van Wilrijk
10)    Volledige inventarisatie en optimalisatie van de verkeerssignalisatie op A12 en N177
11)    Een doorgedreven en consequente handhaving van de verkeersregels
12)    Toekomstvisie voor A12 – N177.

Het volledige dossier vind je hier twaalfpuntenplan